Assicon 2018

The 31st Annual Conference of The Association of Spine Surgeons of India

National Faculty

Dr. Abhay Nene
Mumbai
Dr. Abrar Ahmed
Kolkata
Dr. Ajoy P Shetty
Coimbatore
Dr. Amit Jhala
Ahmedabad
Dr. Arun Bhanot
New Delhi
Dr. Arvind Bhave
Pune
Dr. Arvind Jayaswal
New Delhi
Dr. Arvind Kulkarni
Mumbai
Dr. Atul Goel
Mumbai
Dr. Bavuk Garg
New Delhi
Dr. Bharat Dave
Ahmedabad
Dr. Gautam Zaveri
Mumbai
Dr. H S Chhabra
New Delhi
Dr. Karthik Kailash
Chennai
Dr. Ketan Khurjekar
Pune
Dr. Nalli R. Uvaraj
Chennai
Dr. Naresh Babu
Guntur
Dr. Raghav Dutt M
Hyderabad
Dr. Rajasekaran. S
Coimbatore
Dr. Rajkumar Deshpandey
Bengaluru
Dr. Ram Chaddha
Mumbai
Dr. Ranjit Unnikrishnan
Trivandrum
Dr. Rohit Amritanand
Vellore
Dr. Rushma Tandon
New Delhi
Dr. Sajan K Hegde
Chennai
Dr. Samir Dalvie
Mumbai
Dr. Sandeep Chaterjee
Kolkata
Dr. Sarat Chandra
New Delhi
Dr. Saumyajit Basu
Kolkata
Dr. Shankar Acharya
New Delhi
Dr. Shashank Kale
New Delhi
Dr. Shekar Bhojraj
Mumbai
Dr. Srivastava SK
Mumbai
Dr. Suhail Afzal
Srinagar
Dr. Suresh Pillai
Calicut
Dr. Suryaprakash Rao V
Hyderabad
Dr. Sushil Patkar
Pune
Dr. Upendra Bidre
Bengaluru
Dr. V T Ingalhalikar
Thane
Dr. Venkatesh Krishnan
Vellore